DYNAMISCH ZEKER

Kies Dynamisch zeker voor de laagste prijzen met een verzekering tegen onheil in de energiemarkt

  • Laagste gemiddelde prijs
  • Verzekering: Direct vastzetten bij onverwachte stijging
  • Laagste opslagen
  • Transparante prijzen

Een dynamisch energiecontract betekent dat de prijzen voor elektriciteit (per uur) of gas (per dag) kunnen variëren. Deze variaties hangen af van de situatie op de energiemarkt. Als je de meeste energie verbruikt op momenten van de lagere (of zelfs negatieve prijzen) op de beurs en zo min mogelijk op de momenten dat de prijzen hoog zijn, profiteer je het meest van dit contract. Daarnaast bewijst onderzoek dat een dynamisch contract gemiddeld de laagste prijzen scoort.

Er zit ook een risico aan om te kiezen voor deze dynamische strategie: Als de prijzen onverwacht stijgen, bijvoorbeeld doordat er iets naars in de wereld gebeurt, stijgt de prijs direct mee.

Vasteprijs verzekering

Op het moment dat je zelf kiest, kunnen wij de prijs voor jou vastzetten, doorgaans voor een periode van 3 jaar. Je hoeft dus niet te wachten tot jouw contract eindigt, maar de omzetting vindt direct plaats! Er vindt nog wel een kredietcontrole plaats voordat de omzetting actief is, maar de prijs geldt vanaf uw moment van klikken.

Onze volumes zijn dusdanig groot dat we lage opslagen realiseren. De hoogte van de opslagen zijn afhankelijk van de hoogte van jouw verbruik. Hoe groter jouw volume, hoe lager de opslag.

Lage kosten

De vasteprijs verzekering kost je niets totdat je er gebruik van maakt. Pas dan komt er een kleine toeslag op de op dat moment geldende vaste prijzen.

Kosten? Beheersbaar

Je betaalt de beursprijs van het moment van verbruik + de hierboven genoemde opslag. De netbeheerders berekenen onbalanskosten om het stroomnetwerk te beheersen. Deze kosten worden aan jou doorberekend, naar rato van jouw verbruik.

Geïnteresseerd in dit product? Maak nu een afspraak!