ZAKELIJKE ENERGIE

Grootzakelijk of kleinzakelijk

Je wordt volgens de Elektriciteitswet als een grootverbruiker beschouwd als je een aansluiting hebt van meer dan 3×80 Ampère (vanaf 100.000 kWh). Volgens de Gaswet geldt dit voor een aansluiting met een capaciteit groter dan G25, die meer dan 40 m³ gas per uur doorlaat (25.000 m3).

Deze indicatie is van invloed op sommige van de onderdelen van je energietarief.

De onderdelen van je energietarief

Het bedrag dat je betaalt voor energie is samengesteld uit verschillende elementen. Hier zijn de essentiële onderdelen:

  • Leveringskosten
  • Vastrecht
  • Onbalanskosten
  • Belastingen
  • Netwerkkosten

Leveringskosten

De kosten voor de energie die je verbruikt, staan bekend als leveringskosten. Deze omvatten de inkoopprijs op de groothandelsmarkt, transport- en distributiekosten, en eventuele opslagen/afslagen. Leveringskosten worden uitgedrukt als een tarief per kWh voor elektriciteit en per m3 voor gas. Het tarief is afhankelijk van je contracttype (dynamisch, vast of variabel) en de regio van je bedrijf.

Grootverbruikers hebben telemetrie die dagelijks uitgelezen kan worden. Zij betalen per maand het daadwerkelijke verbruik.

De kleinzakelijke verbruikers betalen een voorschot per maand. Dit voorschot wordt aan het eind van het jaar verrekend. Bij dynamische contracten wordt gerekend met het geprofileerd verbruik voor de komende maand, terwijl het werkelijke verbruik van afgelopen maand verrekend wordt met het geprofileerd verbruik van die maand. Het geprofileerd verbruik is het maandverbruik zoals dat door de leverancier wordt ingeschat o.b.v. het profiel van jouw aansluiting. Jouw profiel is o.a. afhankelijk van jouw aansluiting, wel of niet een dubbele meter.

Vastrecht

Vastrecht (of Vaste leveringskosten) is een vast bedrag dat de energieleverancier per product (elektriciteit of gas) , meestal maandelijks, in rekening brengt, ongeacht de verbruikte hoeveelheid energie.

Netwerkkosten

Netwerkkosten zijn kosten die ontstaan door het gebruik van het energienetwerk, inclusief het transport en de distributie van energie naar de verbruiksbestemming. De energieleverancier bepaalt deze kosten niet; het is de verantwoordelijkheid van de netbeheerder, die het onderhoud en beheer van het energienetwerk verzorgt.

De netwerkkosten bestaan uit verschillende onderdelen, zoals transportkosten, meterkosten, aansluitkosten, beheer, aanleg en onderhoud.

Netwerkkosten zijn bij wet vastgesteld en vallen onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Grootzakelijke energieverbruikers betalen de kosten voor netbeheer rechtstreeks aan de netbeheerder, terwijl bij de kleinzakelijke verbruikers de netbeheerkosten per maand worden gefactureerd door de energieleverancier, die dit bedrag afdraagt aan de netbeheerder.

Onbalanskosten

Het handhaven van evenwicht tussen vraag en aanbod is cruciaal voor de stabiliteit van elektriciteits- en gasnetwerken. De uitdaging ligt in het feit dat elektriciteit en gas moeilijk efficiënt op te slaan zijn op grote schaal. Dit betekent dat de productie van elektriciteit en de toevoer van gas continu moeten worden afgestemd op de actuele vraag, aangezien er geen grootschalige opslagmogelijkheden zijn om overtollige energie op te slaan voor toekomstig gebruik.

Wanneer de vraag naar energie hoger is dan het voorspelde aanbod, kan dit leiden tot instabiliteit in het netwerk. Om dit te voorkomen, worden verschillende maatregelen genomen, zoals het gebruik van reservecapaciteit, het inzetten van regelbare productiemiddelen en het afstemmen van de vraag op het aanbod door middel van slimme energienetwerken.

Aan de andere kant, als er meer aanbod is dan vraag, kan dit ook problemen veroorzaken. Overproductie kan leiden tot overspanning in het netwerk, wat schade kan veroorzaken aan elektrische apparatuur. Het is dus van groot belang om vraag en aanbod nauwkeurig te voorspellen en te beheren.

De kosten -die onbalanskosten worden genoemd- die gepaard gaan met het handhaven van deze balans worden vaak doorberekend aan de eindgebruikers, wat resulteert in tarieven die fluctueren op basis van de actuele marktomstandigheden en de inspanningen die nodig zijn om de stabiliteit van het netwerk te waarborgen. Dit benadrukt het belang van energie-efficiëntie, slimme energienetwerken en investeringen in technologieën die de flexibiliteit van het energiesysteem vergroten.

Belastingen

Deze kosten omvatten heffingen die door de overheid worden opgelegd voor het gebruik van energie, zoals energiebelasting en BTW. Op de kosten voor energie, waaronder leverings- en netwerkkosten, wordt 21% BTW toegepast.

Energiebelasting:

Dit is de belasting die in rekening wordt gebracht op het gebruik van gas, elektriciteit en andere energiebronnen. De energiebelasting wordt bepaald op basis van de hoeveelheid energie die je verbruikt. De energiebelasting heeft als doel het stimuleren van energiebesparing en het verminderen van CO2-uitstoot door het beperken van energieverbruik.

Energiebelasting exclusief BTW

GAS per m3
0
tot
1.000
1.001
t/m
170.000
170.001
t/m
1 miljoen
meer dan
1 miljoen t/m
10 miljoen
meer
dan
10 miljoen
2023
€ 0,48980
€ 0,48980
€ 0,09621
€ 0,05109
€ 0,03919
2024
€ 0,58301
€ 0,58301
€ 0,22378
€ 0,12855
€ 0,04886
Elektriciteit
per kWh
0
tot
2.900
2.901
t/m
10.000
10.001
t/m
50.000
50.001
t/m
10 miljoen
meer
dan
10 miljoen
2023
€ 0,12599
€ 0,12599
€ 0,10046
€ 0,03942
€ 0,00115
2024
0,10880
€ 0,10880
€ 0,09037
€ 0,03943
€ 0,00188

Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij staan je graag te woord!